Kasperske Hory

 

 

Kasperske Hory gränsar i nordväst till Sumava, den sjungande skogen eller Bömerwald som skogen heter i Bayern och mot Österrike. Här förekom transportleder under oöverskådlig tid tillbaka. Karavaner kom fram på slingrande skogsstigar, klövjelastade mulåsnor bar dyrbar salt från Salzburg till Prag. Dåtidens vägverk hade bestämt att vägen för transport skulle hållas fri från vegitation, träd, buskar och dylikt med 200 meter på varje sida. Detta för att minska överfallsrisken vid rån. Ransmännens pilar kunde inte heller göra någon verkan på det avståndet. Inte heller var det möjligt att uppifrån trädgrenar hoppa ner på de minst anande vägfararna! Idag tillåts vegitation ä n d a fram till vägen! Märkligt!

 

 

 

 

 

 

  Stadsvapnet