Cesky Krumlov


 

 

Cesky Krumlov, är  beläget  i  södra Böhmen, nära  det  Habsburgska  Wien, dit vi nu ska förflytta oss under Barock Perioden. Egentligen uppfördes det första Slottet i Krumlov redan före 1250. Man vet ungefär vilka grundarna var och kan följa ägarlängderna in i 1600-talet. Således donerade den Österrike/Ungerske Kejsaren Ferdinand II av Habsburg, Cesky(tjeckiska) Krumlov till sin finansiär, Ulrich von Eggenberg (1568-1634) som en pensionsföremån. Men det var först under Johann Christian I. von Eggenberg (1641-1710) och hans sofistikerade hustru Marie Ernestine von Eggenberg (1649-1719) som Cesky Krumlov blev ett säte som familjeresidens. De var särskilt intresserade av teater och musik men var också intresserade av visuell konst och av slottets bibliotek. Första teateruppsättningen spelades i den nuvarande Maskerad Hallen år 1689. En särskild Teater Byggnad med fast ensemble började repetera i anslutning till det så kallade Renessance Huset (Eggenbergs Slotts Teater under 1600-talet). Den under 1700-talet installerade mekanismen under scenen, kan endast idag jämföras med den snarlika som i likhet med denna, ännu är i funktion varande på Drottningholms Slotts Teater uppförd av Gustav III. 

 

S L O T T S T E A T E R N S scen i Ces Krumlov.

Likheten med Slottsteatern i Stockholm är slående!

När manssidan av familjen dog ut, överlämnade Prinsessan Marie Ernestine, Johann Christians änka, ägandet till sin bror Prince Adam Franz av Schwarzenberg (1680-1732) som tog över 1719. På toppen av sin karriär, under en jakt i Brandys nad Labem 1732, råkade av en olyckhändelse, Kejsaren Karl VI, med sitt gevär vådaskjuta prinsen till döds! Greve Joseph Adam av Schwarzenberg (1722-1782) under överinseende av sin mor Eleonora Amalie von Lobkowicz tog egendomen i besittning. Under deras ”regim” på Slottet färdigbyggdes Teatern med rörliga funktioner, kostymer, scenutrustning och rekvisita.

 

För den tiden var vampyrliknande föreställningar populära!

Här nedan kan vi se ett exempel:

 

Intrycken förstärktes när åskådarna ringlade hem genom mörklagda gemak, gråa murar och en måne som lyste svagt genom en tilltagande dimma eller mörka moln. Personer med inlevelse fortsatte efter föreställningen att berätta  ä n  hemskare saker, vilket ingav rädsla! Och just vampyrer var ett tacksamt ämne att illustrera från scenen, de fanns i verkligheten:

 

Det var i denna tid med föreställningar om magi och vidskepelse som vi ska möta grevinnan också benämd prinsessan, > Eleonore von Schwarzenberg (1682-1741) < av eftervärlden bedömd som verklighetens D R A C U L A , hennes levnadsöde följer i stora drag, den senare romanen om den manlige ”motparten”, vars slott är beläget österut från C. Krumlov.

Men först ska vi följa teaterbesökarna ut från den gastkramade föreställningen i slottsteatern! Vi får tänka oss vad de ser på vägen ut genom slottets olika vindlingar :

                                    

  

 

                                                           

                                                                         

 

                    

Grevinnan fångade vargar!

 

                             

Eleonore von Schwarzenberg,”Vampyr Prinzessan” som hon framställs i filmen som visats i DR/ORF.                                                   

 

 

Vargmjölk skulle göra henne fruktsam.

 

                    

Magiska formler prövades!

 

 

Om natten sågs hon vandra i spegelsalen.

 

Men, faktiskt,vargmjölken hjälpte! -Vid över 40 års ålder föder hon en efterlängtad son. Men Eleonore var dödsmärkt! Länge växte oron inom henne! En eller flera sjukdomar bröt succesivt ner hennes kropp. Hon förbrukade mer och mer ur slottskassan för att pröva allt vad som fanns av helande örter, olika djurdelar och kemikalier som stod på botarelistan. Hon försjönk sakta i dvala! Eleonores livläkare tillkallades från Wien. Han kunde konstatera att hon nu börjat tyna bort. Samtidigt gjorde man gällande att hon kunde vara en vampyr!

Skräcken för dessa var överhängande,för man trodde att när dessa slöts i en människokropp kunde smitta överföras till andras lekamen. Livläkaren beordrade den snabbaste transporten till Wien, för att hinna rädda prinsessan. Mitt i natten körde karossen fram och Eleonore bars ombord.

 

 

      

Under tiden tilltog uppfattningen om vampyrernas makt över människan och dess fasor. Man prövade alla kända metoder för att tillintetgöra alla de blodsugare man trodde förekom!

I filmen berättas om tre män som begrovs vid den här tiden och som efter sin död ritualmässigt placerats i sina kistor. Vid en kontroll och uppgrävning visade det sig att huvudet avskiljts från kroppen och lagts mellan benen. En symbolisk handling för att inte den smittade skulle ”gå igen”! Tunga stenblock på kistlocket skulle definitivt stoppa ett återuppstående. En stör genom hjärtat garanterade verkligen att varulven låg kvar!

 

Det fanns till och med de, som försökte efterlikna vampyrernas flykt och förmåga att fara omkring i luftrummet! Här en samtida illustration om hur det skulle ta sig ut med vingar. Man visste att de återuppstådda sökte upp sina offer nattetid och bet dem i halsen, där de sög ut allt blod. Vampyrsmitta kunde sen spridas bland de redan döda!

 

 

Ett märkligt ljus bildades i parkerna runt Slottet, då nattråmen rullade in från närliggande vattendrag och sjöar. Månljuset förstärkte intrycket och ingen vågade gå ensam dessa nätter. Man fick intrycket att marken, ja alla träden förde en viskande konversation. Som att hela naturen bara väntade på vad som skulle hända med den sjuka grevinnan. A L L T  höll andan – även vinden upphörde med sitt ylande!

 

        

  

Släkt och betjänter vakade vid Prinsessans dödsbädd. Livläkaren tittar förstrött ut mot parkträden som svagt avtecknar sig i den bestående dimman. Man  har  gjort vad man kunnat – alla väntar med spänning! När Eleonore von Schwarzenberg dör placeras hon inte,  som brukligt är, inom familjen,  i deras gravkammare i Wien, utan fraktas samma natt med häst och vagn tillbaka till Krumlov.

 

I gryningen närmade sig transporten Ceske Krumlov, långt bort från staden Wien.

 

 

Solens första strålar speglar sig i den östra fasadväggen på Slottet i Ceske Krumlov. - Mörka tunga moln tonar upp sig!

 

 

Ljuset bryter fram ner mot vindbryggan som nu öppnas!

 

 

Året är nu 1741, vampyrteaterföresträllningarna får här sin märkliga epelog! Framför våra ögon ”föds vampyrprinsessan” – L I F E ! Senare får hon en efterföljare!

När Eleonores KISTA skall gravsättas i Ceske Krumlovs kyrka utspelas scener som filmen återger en rekonstruktion utav . . . . . . .     -   Kroppen skulle cementeras!

 

 

 

Se den spännande filmen om ”VAMPYR  PRINSESSAN” !