Litava

 

 

L I T A V A , är folkmusikensemblen som på allvar öppnade mina öron och ögon för den mähriska folksjälen. Det skedde på min födelsedag, den 2 september 1990 och platsen var Spegel-salen i Hotell Slovans Festvåning, Ledicka 23 i det händelserika BRNO. Därefter tog gruppen mig till cymbalisten Ivans källare i Hustopeste, några mil utanför provinshuvudstaden där flera kvällskonserter arrangerades för mig och senare för ALLA svenska gäster som jag medförde till Tjeckien. Ett par år därefter inbjöds Litava till två turnéer i Örebro län samt en inspelning på Sveriges Radio i Stockholm, där två stycken 2-timmarsprogram för P 2 producerades, vilka kom att sändas.

 

 

 

 

Ivans cymbal klingar bäst i trånga källarprång.

 

                            

 

Tack LITAVA för alla fina åren tillsammans. Med Er har mitt mähriska folkmusikhjärta vuxit sig större och gett mig inre avtryck.