Prag

 

 

PRAG eller PRAHA är belägen vid floden MOLDAU eller VLTAVA och är båtled mot Nordsjön genom utflödet i floden ELBE. Uppströms denna vattenväg färdades en gång de nordiska vikingarna, på upptäcks- men mest handelsinriktade resor. Guiden Catharina som under en vecka vägledde oss i den Böhmiska provinshuvudstaden, visste genom sin tjänst vid Karlsuniversitetet, att den äldsta kungaätten i Böhmen, var av Skandinaviskt ursprung. Samstämmiga forskarrapporter avslöjade nämligen, att kung Nr.1 på den tjeckiska tronen, som anfader, hade en nordisk viking (Karlsuniversitetet i Prag 1984). Men för att göra samhörigheten ännu större med Skandinavien, måste jag bara få redovisa ett annat forskningsresultat :

 

Handelsresor i motsatt riktning ägde faktiskt rum till Norden i slutet av stenåldern. I Moldaus och Elbes dalgångar fanns på den tiden Unetice-folket även benämnt Aunjetizkulturen (namn efter platsen). De levde under kopparåldern och förstod snart att tillsammans med tenn skapa den starkare legeringen brons. Som handelsvara i den nordiska stenåldern, fick metallen den största efterfrågan. Därmed startade den nordiska bronsåldern. Detta folks ättlingar anses återfinnas i höggravskulturen som enligt arkeologer i Örebro län ska ha förekommit under perioden 400-800 e.Kr. hos oss. Referens: ”Nordborna efter den sista istiden” 2004 av Hans S Eriksson.

 

En annan ”ström” av nordbor, var de väringar (varjager) som tjänst-gjorde med personlig livvakt till de romerska kejsarna, uppskatt-ningsvis under hela tiden Romarriket förekom. Var deras färdvägar gick, vet man inte, men drar man ett rakt streck från norr till söder är tanken slående att de måste ha färdats den närmaste vägen, likt korstågsriddarna, men även Den heliga Birgittas liktåg från Rom mot Vadstena passerade BRNO. Tjeckiska arkeologer intygar  v  a r  man påträffat vikingagravar inom landets gränser,bl.a. vid Boleradice i Mähren.

Ett annat svenskt ”gästspel” i den böhmiska och mähriska kulturen var under 30-åriga kriget, då trupperna ogenant ockuperade området 1639-1652 och utsatte landet för hunger och tagande av krigsbyten. Många av de ditsända krigarna, återvände aldrig till hemlandet. De stannade, bildade familj och blev en del av folket i sitt nya hemland. Se vidare ”Affären i Mähren med svenska Hären 1645” av Hans S Eriksson.

Den kanske bästa avbildningen av när svenskarna vill tränga in till stadens Centrum, återfinner vi i denna målning:

Inifrån ett av Karlsbrons båda brotorn ser vi hur svenskarna försöker tränga in i stadskärnan (Gamla staden) i Prag 1648, d.v.s. i 30-åriga krigets slutskede, men hur en präst tillsammans med stadens studenter med bara händerna, stoppar angriparna ute på Karlsbron. Dock skövlas allt som kan transporteras, bort från borgen Hradcany, biblioteken samt parkernas många skulpturer. Kanhända dessa? :

 

Skulpturen är Herculus, som med höjd klubba vill uttrycka en känsla! Alltsammans, med Gustav den tredjes Teater finns på Drottningholm.

 

Men jag vill >Backa< historien och redovisa, vad som ofta inte fram-kommer av Prags historia, nämligen att på andra sidan Moldau fanns och finns fortfarande en fästning som håller på att falla i glömska; - Borgen VYSEHRAD :

Stadsdel som har samma namn; - VYSEHRAD, med fästningen till vänster.

 

 
Ytterligare en plan som visar!

 Äldre avbildning.

 


År 1606

 


St. Pauls kyrkan, i det inre av området VYSEHRAD vid Moldau.

 


Som tecknaren sett klippan vid Vysehrad under det 2:a världskriget 1940.

 

 
Gravplatsen på klippan.

 
Gravplatser under tak.

 


Kanske lite mer överskådlig bild nerifrån floden, här med passagerarbåten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu tränger vi in mot Prags Centrum, Hradcany, Karlsbron, Tycho Brahe :

Vid Moldaus stränder promenerar Prags befolkning rastlöst en söndag 1835.

 

Från Petrinkullen 1828 ses Hradcinborgen, St. Vitus katedralen och på promenaden, unga damer i långa klänningar, säkert efter sista modet?

 

  
Utsikt från VILLA Frantz Ferdinand; - Österrikes tronarvinge 1914.

 

Villa Franz Ferdinand på”Lilla sidan”på samma ås som Hradcinborgen.

 

Högvakten passerar här Schwarzenbergpalatset invid Hradcinborgen.

 

 

Guiden Catharina från Karlsuniversitetet beskriver historien. Visste t.ex. att Böhmens första kung kom från Skandinavien.

 

Med Nationalmuséet i ryggen ser man Wentzelplatsens panorama år 1848.

 

 

Det judiska museet inrymmer teckningar av barn i koncentrationslägren, altardukar från raserade synagogor runt om i landet i samband med 2:a världskriget samt på en vägg, namnen på alla de som försvann i lägren.

 

Innan Catharina tar oss ner för trapporna till Karlsbron är kaffetåren ett stärkande inslag inför vad som ska komma!

 

Karlsbron invigdes 1353 och var på den tiden största bron i Europa. Med äggvita sammanfogades stenarna.  Arkitekt var Peter Palers.  - Två magnefika brotorn!

 

PRAG-våren är namnet på den konsertvecka som arrangeras årligen i stan Konstnärer förevisar sina alster på Karlsbron.  - Båtarna går i skytteltrafik.

År 2006 besöktes Prag av 18.000.000 turister. Städernas moder är slogan!

 Fisktrappa i Moldau.

 

 

Står man om natten i fisktrappan, kanske den här >FIRREN< dyker upp?

Nej, nu när natthimlen ännu gäller! - Astronomen från ön VEN i Öresund, TYCHO BRAHE, född i mitten av 1500-talet och död i Prag 1601, var den förste att fastställa vårt solsystems planetställningar (gäller fortfarande). På en middag hos den tysk-romerske kejsaren, höll inte urinblåsan, utan sprack (enligt uppgift) och karn´ dog på fläcken! Vi förflyttar oss från malar, till Prags gyllene salar och återkommer längre fram till Gamla stan!

Detta ståtliga monument över astronomen från VEN kan beskådas inne i TYN-katedralen i Prag.
Se sista gravöppningen h ä r.

 

- Nu åter till Moldaus eller VLTAVAS lugnt flytande vatten . . . .

Under Karlsbrons monumentala brospann döljer sig en Kvarn,-uti strömen

 

Catharina förevisar flodens svanar som helst äter CHLEBA.

 

Moldaus tillflöde börjar i trakterna av>Den sjungande skogen<”Sumava”, eller som man på tyska sidan benämner området: >Böhmerwald<, även AT

- Se vidare under SUMAVA och KASPERSKE HORY (på startsidan) !

 

Dresdens båtvarv vid Elbefloden levererade med tre års intervall 3 stycken Båtell till turisternas förnöjelse i Prag. Här ståtar Albatross.

 

Plötsligt står hon bara där>Frugan<1987. Jag har övernattat på R A C E K (Måsen) efter bilresa genom Tyskland. På kvällen är vi på Konsert uppe vid Hradcinborgen och upplever Motzarts antagonists musik,nämligen Salieris!

NOTERAS: Marcela har signerat båtklubbens märke på min T-shirt: A l b a t r o s s . 
 


För säkerhets skull! En sista titt på båtellet Racek!

 

Nej, nu kvickt upp på torra land och in till Torget i Gamla  stan, där astronomiska  uret  på  rådhuset  inte bara visar vad klockan är slagen, utan veckor, månader o c h  planeternas  ställning  runt  solen!

Här en bild från Torget med TYN-katedralen synlig i bakgrunden :

Fick jag inte med astronomiska uret på Rådhuset, till vänster? Torget i Gamla stan´i kvällsbelysning med TYN-katedralens båda majestätiska torn.

Se ljusföreställningen som gav världen en andhämtning kring urverket - Orloj här.

 


Här igen! Nu från gamla Rådhusets översta torn. Till höger syns Krut-tornet!

 

Himlens moln svävar över astronomen Tycho Brahes gravkammare i PRAG

När jag ser skulpturen framför TYN-katedralen vid Torget i Gamla stan vill jag citera örebroförfattaren CLAS THOR som i sin bok ”PRAG–den magiska staden” skriver följande: ”Skuggor hjälper staden att i skymningen genomföra ett märkligt förvandlingsnummer. Jag stod mitt på torget när fasadernas konturer började suddas ut. Gavlar och tak förvandlades till lejdare och segel, fästade i förmasten som utgjordes av Týnkyrkans torn. Bakom mig reste sig stormasten i form av rådhustornet och strax intill mig hade redan kaptenen intagit sin plats på den medeltida galeasen. Det var Jan Hus i statyns form, den ståndaktige rektorn på Karlsuniversitetet som för predikandet av sina upproriska tankars skull och för sin kretik av påvedömet i Rom tvingades beträda bålet i Konstanz 1415.”

Men vi tar tåget från Tycho Brahes gravkammare-rakt in bland alla de planeter som astronomen med blotta ögonen kunnat se.Ut i den gnistrande mörka stjärnhimmel, som Prag,- allsedan Tycho Brahes tid blivit berömd för, nämligen Astrologin! Här finns ett Europeiskt centrum, alltsedan medeltiden, som rapporterar stjärntecken och till och med anvisar vid barnplanering, - dess kön? Att vid exakt rätt tidpunkt, hur planeterna står, fullborda sitt jordiska åtagande ! ! !

 

Om en fortsättning på temat PRAG önskas, rekommenderas DETTA :

Kävesta Folkhögskola i Sköllersta grundade en Filial i Örebro Folkets Hus på Järnvägsgatan. Samtliga utrymmen fylldes av Bibilotek, Lärarrum och Lektionssalar, från Källaren och högt uppe på Vinden studerades praktiskt taget ALLA förekommande grundämnen som fanns på den tidens skolor.Vi som gick där upplevde nog att folkhögskolan var den största i landet. Efter en ”provresa”, lärare och elever 1971 till jämtländska Åre, fann vi att jordmån förelåg att pröva resevingarna i lite vidare bemärkelse. Sagt och gjort, första utlandsresan gick till PRAG, en stad som alla vurmade för. År 1968 med ockupationen låg svindlande nära, men vi spottade i händerna, gick till SJ-Resebyrå, där vi skulle bli kund till 1980 då resandet avblåstes och fick de första tågbiljetterna i hand av sympatiske Aremalm. I den följande Bildkavalkaden möter vi KKÖL:s kärntrupp, ett påläst gäng som inför varje resa hållit programkvällar om det land som vid påsktid kommande år skulle besökas. Det var INTE bara Tjeckoslovakien, som här redovisas, flera andra länder och huvudstäder fick tåla att vi även trampade deras gator,åt deras mat och undantagsvis, drack deras husvin.

 

Tryggve Nilsson från Mjällby var VÅRT trogna KonstRåd och förklarade allt

 

 

   Så, P R A G, here we come !

 

                                                       Men först lite historik :

 

Svenska trupper, bestående av finnar, i första leden, engelsmän och skottar och tyska legoknektar vill storma Prags centrala delar 1648, efter att de totalt plundrat ”Lilla sidan” där bl.a. borgen Radcany är belägen. De hindras emellertid av en stridsvillig och urstark pater som med hjälp av stadens studenter, satte allt på ett kort och bankade på svenskarna med påkar och allehanda ”verktyg”, kanske spadar, liar och grepar, vadhelst de kunde få tag i! Karlsbron ränsades från svenska inkräktare och pragborna kunde lägga ytterligare en civil seger till de föregående.

Men Fältmarskalk Gustav Wrangel gav på nytt order, denna gång till Generalen Köningsmark, att försöka på ett annat ställe göra en inbrytning!

 
Här ser vi Petrinkullen, dåld till vänster, uppe på berget, de fagra palatsen med S:t Vitus katedralen,  borgen Radcany,  Schwarzen-bergpalatset m.fl. Bilden är samtida med stadsmuren i behåll.

 

Prag avbildas här 1660, efter 30-åriga kriget – ett tidsdokument!


Powerpoint dokument med fler bilder  från Prag ser du här.


Men vi  ”hoppar”  fram på tidsaxeln och bekantar oss med  första resegruppen från KKÖL 1972 :

 


Från Sverige seglar vi från Trelleborg till Sassnitz. Påskvädret från däck!

 

På tåget Windobona var stämningen hög i kuperna mot Prag!

 


Torget i Gamla stan, dit svenskarna INTE kom 1648.- Hästdroskor väntar!

 

Prags lokala guide, från vänster, VÅR egen pragguide, Hans kastar ett öga på svartväxlarkungen, som nu har grabbat tag och håller i, samt medlemmar ur gruppen.

 


Dagsprogrammet inväntas utanför hotellet.
En dubbelbild från Slottet Karlstein i Prags närhet i skön ovanbetraktning.

Från påskrisens, äggens och hararnas solbäddade dagar förflyttas vi nu ner i ett underjordiskt landskap, långt från dagsljusets närande solljus.Resklubbens besök omfattade även länder som Holland, Italien och Österrike, fast nog höll vi fast vid ett kommunistiskt Europa när vi trampade gatorna i Budapest, Berlin, Dresden, Tallinn, Riga,  Warszawa, Krakow, Lodz, Zagorsk, Leningrad och Moskva. Mest för att dessa länders turistbyråer i Stockholm varit osvikligt tillmöstesgående med information med material inför våra planerade resor. Även vid framkomsten har vi erhållit guidemottagning, hjälp med penningväxling och över huvud rådgivning på allt vad resenärerna kunnat komma på att fråga om. KKÖL efterfrågade alltid och erbjöds besök på olika arbetsplatser, varhelst vi kom. Utbudet av scenkultur i olika former lockade oss även att välja att resa ”bakom järnridån”! Bilderna härovan visar tunnelbanan i Prag från början av 1970-talet, en tunnelbana utformad av ryska arkitekter och med rysk vagnspark. – Fast tunnelbanan i Moskva, världens mest påkostade, glömmer vi inte i första taget – ett magnefikt underjordiskt marmorpalats med tonvis av kristallkronor i de välvda taken. Nu åter till pragresorna :

 

Enda gången vi valde bussresa, var när Olle på skolan erbjöd sig att med en Larsson-Buss ta oss på en rundtur genom Polen, Tjeckoslovakien och den Tyska Demokratiska Republiken, - naturligtvis en påskvecka; - 1973.

Olle rattade elegant turistbussen. Samtalar här med David.

Vi övernattade på Hotel ADRIA i centrala delarna av Prag.

 

Alla här? - Dagens tur går till Franz Ferdinands Konopiste!

 

På utflykten till Franz Ferdinands jaktslott Konopiste strax söder om Prag i Böhmen hann Olle svepa i sig en ZINGO !

 

Den Österrike-Ungerske tronarvingen Franz Ferdinands praktfulla jaktslott.

Slottet rymmer världens förnämsta samlingar av vapen från 1600 och 1700-talen samt uppstoppade jaktbyten, till ett antal av 300.000 stycken.

Dessutom kan slottet spegla sig i en vacker sjö!

 

Hans söker kontakt med obekant fotograf som bara plåtar!

KKÖL:s resegrupp 1973 framför Olles Larsson-Buss i Prag.

 

1974 års KKÖL-are besökte Wien och Prag.

 

Solen förföljde oss genom åren! - Vart vi kom bjöds försommar!

 

Till påsk 1977 har vår dotter Veronika fyllt 5 år. Morfar i Lipnik n/b som är skräddare, har sytt den eleganta rese-dräkten med matchad mössa. På tåget Vindobona stöter Veronika på sin första beundrare som lyfter upp henne i sin famn. Det är vår konduktör som stannar upp ett tag!

 

Nu har hela resegruppen kommit ut i korridoren och undrar?

 

Veronika får här hjälp av Maggan att hantera biljettången!

 

Klipp, klipp i biljetten, -sa konduktören!

 

 

Kävesta-Klubben-Öster-Leds Påskresa till Prag året 1977.

 

Utanför Schwarzenbergspalatset vid Hracany i Prag-77.

 

Vid högvakten och ingången HRADCANY. Vår tjeckiska guide och följeslagare, vid pragvistelsen 1977 i grå kappa till höger.

 

På Karlsbron träffar vi Kjell och Tryggve i glatt samspråk.

 

Vem hittar vi utanför hotellet? -Jo, ingen mindre än Åke!

 

KKÖL:s sista påskresa gick till ungerska Budapest, men som av tradition gör vi ett uppehåll i Prag, -att minnas sötman från vårt första besök där för 1980,8 år sedan! Reseträffen som följde, skedde i det nyinflyttade huset hemma hos Hans o Marcela på Källängen i Vedevåg.De tappra resenärerna som bestått av skolans lärarkår,nya och gamla elever vid Kävestafilialen tar för alltid farväl och vi ska minnas de förberedande kvällarna på skolan vid Järnvägsgatan/Gamla gatan, där vi så många gång-er träffades för informativa samkväm inför varje resa :

 
Hr. Aremalm från SJ:s Resecentrum.

 

Ulla-Gun var”klippan”under reseträffarna!

 

Maggan var den viktigaste länken att hålla ihop det hela! (dessa tre bilder är från lokalen som nu är Studioscenen) Tack till alla lärarna som till 100% stöttade KKÖL !

Jag måste få sista ordet?  - I samma lokal där KKÖL hade sina reseträffar,  den sista 1980,  arrangerade SSU, 15 år dessförinnan den årliga ”Påsksmällen”, här 1965. – Under folkhögskolans tid hade musiklinjen två årskurser härnere.

BILDEN : -Backa Hans,  Vedevåg med Rödbettan,  Stråssa. Här en trappa ner på Gamla gatan/Järnvägsgatan i Örebro.

 

Och inte nog med det! - 15 år efter kävestaklubbens avslut, året 1995 hade lokalen fått namnet, ”Nya Teatern”. Rymde Amatörteaterns utåtriktade verksamhet i området, där bl.a. sverigepremiären av ”Affären i Mähren med Svenska hären” ägde rum! Bland publiken fanns Anders Pontén som ropade: ”Heja Hasse, heja Hasse”–syftande på manusmedarbetaren i detta den tjeckiska teatergruppens uppspel av”Musikalen”: