Sohajka

 

 

S O H A J K A , folkmusik- och dansensemble från Mähren blev 1989 den första Tjeckiska kulturgruppen som under ett fortsatt utbyte gästspelade i Örebro län. Huvudagerande från Brno och intilliggande områden var: Dipl.Ing. Ladislav URBANCIK, Ing. Oldrich DRSTICKA, Alena WARFA, Pavel VASINA, Ing.Vladislav LEDVINKA och JUDr. Milada Sigmundova. Första svenska sponsor blev den i Hällefors årligen arrangerade Finska festivalen för finska kulturgrupper bosatta i Sverige, med dess kultursekreterare Anneli Andersson som portalfigur. Vi ser båda på bilden härnedan, uppe på Hökhöjden utanför Hällefors :

 Kultursekr. Anneli Andersson och JUDr. Milada Sigmundova.

 

Dirigent Milos Machek presenterar SOHAJKAs grupp i Hällefors.

 

Den mähriska introduktionsgruppen motsvarade förväntningen.

 

Dirigent Machek väljer musik till nästa framträdande 1989.

 

Här inleds diskussionerna om ett returbesök i utbyte 1990.

 

SOHAJKA och Hällefors finska Folkdanslag kommer överens.

 

2 mähriska tjecker mellan den finska o svenska fanan.

 Smådansarna redo med skylten att gå med i paraden 1989.

 

 

Vi känner igen ansiktena från Hällefors. Här senare i Tjeckien.

 

Ett utomhus rum skapas i all hast för svenska gästerna.

 

De tonsäkra ”klutsi” (grabbarna) tutar igång kvällen.

Hälleforsarna bevistade den Internationella Folkdansfestivalen

 

 

Detta var den andra festivalen för IFF i Brno och året var 1990.

Även Medeltidsensemblen TIBIA blev Hällefors gäster,förstärkta av de koreografiskt fulländade Brnensti Gajdosi med L.Urbancik

Se vidare under dessa grupptitlar på hemsidan >vedevag.cz<.