Sumava

 

 

S U M A V I den susande skogen mellan B a y e r n och B ö h m e n, eller som den heter på tyska  B ö h m e n w a l d, sjumilaskog med medeltida transportvägar, vissa med salt från Salzburg till Prag. Männen som transporterade var alltid utsatta för livsfara! Rövare lurade vid varje prång, där bebyggelse rådde, på skogsstigar väntade prickskyttar med armborst, pilbågar eller spjut. Verksamheten var ”yrkesrelaterad” och den enda sysselsättningen som herrarna var utbildade att utföra! Ett  s k r å  i det fördolda, tysta män och okända för de allra flesta.