Týn nad Becvou

 

 

Týn nad Becvou är sista utposten i dalen som genom århundraden kallats Mähriska Porten och vars uppåtgående väg leder till den ointagliga borgen Helfstýn, belägen på ett högt berg eller ås, vida beskådad i det annars flacka landskapet runtomkring. En viktig handelsväg är dokumenterad i dalgången som följer floden Becvas lopp. Man kan förmoda att ”Borgmästaren” som bevakade  n å l s ö g a t inte bara skyddade transporter mot överfall – han tog säkert även ut tull? Hit kom 1626 en dansk armé, årtionden före den svenska armén, båda ville inta borgen Helfstýn. Svenskarna ”höll” borgen (utifrån) i hela sju år. Under tiden for manskapet runt i byarna och försåg sig med, vad trakten hade att erbjuda av pubar och värdshus. När jag själv 1977 skulle i n t a  borgen Helfstýn och bestiga dess krön från Týn blev jag ledsagad av mågen till dåvarande Slottsintendenten, som oftast själv satt i biljettluckan bakom vindbryggan och tog betalt av besökare. I vallgraven under träbron, fnyste och frustade svarta björnar som där lufsade fritt! Bedja, som mågen heter, hade valt den absolut brantaste stigen r a k t upp från dalgången mot borgen, - som lugnt väntade på vår ankomst :

 

 

 

 

 

 

 

Vissa gör gällande, att Helfstýn är en av de största  bevarade  försvarsanläggningarna i hela Europa. Exterören ger filminspelningar.

 

      

 

Den första vindbryggan vid èntrén till medeltidsborgen Helfstýn

 

 

           

 

Trähästen vid Helfstýn.                          En otrolig stenborg vid Týn!

 

  

 

 

Den årliga Smed-Festivalen i Helfstýn har nått världsrenomé! Europas  främsta  konstsmeder trängs för att få smida och forma här i borgen.

Fotograf var Bedrich Zapletal vid mitt besök året 1996.

 

 

 

”Kronan på verket”,smideskonst till Festivalen på Helfstýn 2008

 

Dramatisk historiedokumentation i borgen.

 

Även konsertframträdanden förekommer.

 

 

Kylan lade sig även över svenskarna under 30-åriga kriget i Týn

 

Kanske tog man häst och slädade in till Lipniks många krogar o värdshus, som erbjöd en stunds stugvärme?

 

När Bedrich Smetana, kompositören, 1854 besökte sin syster som bodde i Týn nad Becvou, avled hans dotter Gabriely i tuberkulos. -Året därpå, dog även dottern Bedriska och två år senare modern Katerina i samma sjukdom.  En minnesplatta är uppsatt på det hus i Týn där Bedrich Smetana vistades.